KOLOKIUM GURU-GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING.

Posted on | By Ptpk | In


Dimaklumkan bahawa Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) akan megadakan Program Kolokium Guru-Guru Bimbingan dan Kaunseling Peringkat Negeri Melaka bertempat di ADTEC Melaka pada 01 Jun 2010. Program tersebut mendapat kerjasama daripada BPTV, JPN Melaka, JTK, JPK, JTM dan FeMAC . Maklumat program adalah seperti di Lampiran.

SESI ATURCARA

 1. Pentauliahan, Persijilan dan Hala Tuju Dalam Bidang Kemahiran Bagi Memenuhi Permintaan Industri

 2. Peranan PLS dalam Latihan Kemahiran

 3. Taklimat bekas pelajar yang berjaya dalam Latihan Kemahiran oleh En. Henry Tan Hock Seng , CEO - IHS Innovations Sdn Bhd

 4. Forum bersama JPK, JTK, PTPK, JTM, BPTV dan FeMAC (Sesi Soal Jawab)
BERTEMPAT :

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)

Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Sumber Manusia
Bandar Vendor Taboh Naning,
78000 Alor Gajah,Melaka.

Telefon : 06 - 552 7221
Faksimili : 06 - 552 7231

LATIHAN KEMAHIRAN DISELARAS

Posted on | By Ptpk | In
MEB yang dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang 2020.
Selanjutnya..

Kenyataan Akhbar Mengenai Sesi Taklimat Dan Temuduga Program DKM dan SKM

Posted on | By Ptpk | In

“PENGUMUMAN:
Dimaklumkan bahawa Kementerian Sumber Manusia, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) tidak mempunyai kaitan dengan syarikat/individu yang membuat pengambilan pelatih untuk kursus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Latihan Kemahiran Malaysia (DLKM) seperti yang diadakan:di Hall 5, Putrajaya International Convension Centre (PICC), Putrajaya pada 1-2 Mei 2010 dan di Melaka International Trade Centre (MITC) pada 15-16 Mei 2010.Penggunaan logo Kerajaan Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran dan PTPK telah disalahgunakan oleh syarikat/individu ini. Perlu diingatkan PTPK tidak menjanjikan untuk memberi pinjaman. PTPK juga tidak bertanggungjawab ke atas akibat dan kerugian yang dihadapi.”

KADAR DAN PENGIRAAN CAJ PENTADBIRAN

Posted on | By Ptpk | In

Pengertian Kos Pentadbiran / Caj Pentadbiran

Kos pentadbiran adalah kos yang dikenakan keatas pinjaman seperti yang dinyatakan didalam perjanjian yang ditandatangani. Kos pentadbiran akan dikira selepas 6 bulan tamat pengajian atau tamat pinjaman mana lebih awal. Kadar 3 % akan dikira atas baki pinjaman bulanan. Kos yang dikenakan tidak boleh dikurangkan. Sila ambil perhatian bahawa kadar 3% yang dikenakan bukan keatas jumlah keseluruhan tetapi 3% caj pentadbiran adalah dari baki setiap bulan.

Pengiraan Kos Pentadbiran
Disini disertakan kaedah pengiraan yang mudah agar peminjam dapat memahami dan membuat pengiraan sendiri. Secara tidak langsung pinjaman dapat diselesaikan secara tepat dan menepati masa pengiraan ini adalah berdasarkan penyata bayaran balik.

Formula Pengiraan 

3% x Jumlah pinjaman + caj tadbir - ( kadar bayaran bulanan x Bulan Tunggakan )
                                             Tempoh bagi setahunKos perkhidmatan yang dikenakan setiap bulan hanya akan diambilkira 1hb bermula dari bulan patut bayar. Bagi mengelakkan kos pentadbiran dikenakan pada kadar pinjaman boleh membuat bayaran permulaan sebelum 1hb ( bagi bulan mula bayar )( KADAR BULANAN + KOS PERKIHDMATAN ) = JUMLAH PATUT BAYAR 

Kod Urusniaga

01     Yuran
02     Sara Hidup
03     Bayaran balik ansuran pinjaman
04     Bayaran balik ansuran penuh
05     Pemulangan balik pinjaman
06     Pemulangan balik pinjaman daripada peminjam
07     Pemulangan balik pinjaman daripada penyedia latihan
08     Pemulangan balik bayaran BSN
09     Pemulangan bayran balik kepada peminjam
10     Caj Tadbir
12     Insuran
13     Caj tambahan / denda
41     Pelarasan bayaran balik
43     Pemulangan bayaran balik ( hapus kira )
44     Pemulangan bayaran balik terlebih kepada peminjam
46     Pelarasan pemulangan balik bayaran daripada BSN
51     Pelarasan bayaran
52     Batal / Batal Ganti
53     Pelupusan baki akaun
54     Pembatalan caj tadbir
55     Batal cek pemulangan bayaran balik kepada peminjam
56     Pelarasan pemulangan bayaran balik
57     Pembatalan Insuran
99     Lain-lain

CARA BAYARAN YANG EFEKTIF

Posted on | By Ptpk | In

DESKRIPSI CARTA CARA PEMBAYARAN YANG EFEKTIF


KAUNTER  

 1. BSN- Pembayaran melalui kaunter bsn menggunakan borang deposit / bayaran Ptpk yang terdapat dis emua cawangan BSN dimana proses di bank adalah selama 5hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar di PTPK 
 2. POS MALAYSIA - Pembayaran melalui kaunter pos malaysia menggunakan borang deposit bayaran PTPK yang terdapat di semua Cawangan Pejabat Pos dimana proses di bank adalah selama 5 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk di proses di PTPK tidak lebih dari 5 hari 
 3. BERGERAK - Pembayaran melalui kaunter bergerak PTPK boleh dibuat pada masa semasa di lokasi- lokasi tertentu. Pembayaran boleh dibuat terus secara tunai/kiriman wang/wang pos/draf bank/banker's cheque. Pastikan resit bayaran diterima sebelum meninggalkan kaunter selepas membuat bayaran dimana proses di bank selama 5 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih 3 hari bekerja. 
 4. PTPK - Pembayaran melalui kaunter pejabat PTPK boleh dibuat dialamat Kaunter Bayaran PTPK, Aras 4, Blok I (Selatan), Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50530 Kuala Lumpur. Pembayaran boleh dibuat terus secara tunai/kiriman wang/wang pos/draf bank / Banker's Cheque. Pastikan resit bayaran diterima sebelum meninggalkan kaunter selepas membuat bayaran dimana proses di bank adalah selama 5 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja. 
 5. BANK - Pembayaran melalui bank boleh secara Arahan Tetap (Standing Instruction)hanya boleh dibuat kepada pemegang akaun bank BSN sahaja. Dimana proses di bank adalah selama 5 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja.

INTERNET 
 1. POS ONLINE - Pembayaran melalui POSOnline boleh dibuat dengan melayari laman web www.posonline.com.my/ecommerce dimana proses di bank adalah selama 1hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 2 hari bekerja
 2. CIMB Clicks - Pembayaran melalui CIMB Clicks boleh dibuat dengan melayari laman web www.cimbclicks.com.my dimana proses di bank adalah selama 1 hari transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 2hari bekerja. 
 3. BAZAAR - Pembayaran melalui bazaar online boleh dibuat dengan melayari laman webwww.cimbclicks.com.my/bazaar dimana proses di bank adalah selama 1 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 2hari bekerja.
POS /EMEL 
 1. DRAFT BANK - Pembayaran secara Pos / Mel bagi draf bank dibayar di atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran" dan dialamatkan kepada Ketua Eksekutif, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia,Aras 3, Blok I (Selatan), Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50530, Kuala Lumpur (u.p: Cawangan Kewangan dan Akaun). Sila catatkan nama peminjam, nombor kad pengenalan peminjam. nombor rujukan pinjaman dan nombor telefon peminjam yang boleh dihubungi di belakang kiriman draf bank dimana proses di bank adalah selama 3 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1hari bekerja.
 2. CEK - Pembayaran secara Pos / Mel bagi cek dibayar di atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran" dan dialamatkan kepada Ketua Eksekutif,
  Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Aras 3, Blok I (Selatan), Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50530, Kuala Lumpur (u.p: Cawangan Kewangan dan Akaun). Sila catatkan nama peminjam, nombor kad pengenalan peminjam. nombor rujukan pinjaman dan nombor telefon peminjam yang boleh dihubungi di belakang kiriman cek dimana proses di bank adalah selama 3 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja.
 3. WANG POS - Pembayaran secara Pos / Mel bagi wang pos dibayar di atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran" dan dialamatkan kepada Ketua Eksekutif,
  Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Aras 3, Blok I (Selatan), Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50530, Kuala Lumpur (u.p: Cawangan Kewangan dan Akaun). Sila catatkan nama peminjam, nombor kad pengenalan peminjam. nombor rujukan pinjaman dan nombor telefon peminjam yang boleh dihubungi di belakang kiriman wang pos dimana proses di bank adalah selama 3 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja.
 4. KIRIMAN WANG - Pembayaran secara Pos / Mel bagi kiriman wang dibayar di atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran" dan dialamatkan kepada Ketua Eksekutif,
  Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Aras 3, Blok I (Selatan), Pusat Bandar Damansara, Bukit Damansara, 50530, Kuala Lumpur (u.p: Cawangan Kewangan dan Akaun). Sila catatkan nama peminjam, nombor kad pengenalan peminjam. nombor rujukan pinjaman dan nombor telefon peminjam yang boleh dihubungi di belakang kiriman wang dimana proses di bank adalah selama 3 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja.
 5. MAJIKAN - Pembayaran melalui majikan secara potongan gaji bagi swasta/kerajaan juga boleh dibuat dimana proses di bank adalah selama 3 hari dan transaksi yang berjaya akan dihantar
  untuk diproses di PTPK tidak lebih dari 1 hari bekerja.